Strona główna1 » Polityka prywatności

Kontakt

 • AGUA Sp. z o.o.
  ul. Zwycięzców 17
  03-936 Warszawa
  NIP: PL7010572204
 • E-mail:sklep@pachnacyadres.pl
 • Telefon606 133 134
 • Godziny działania sklepuSklep Pachnącyadres.pl ul. Zwycięzców 17 03-936 Warszawa pon-pt 11-19 sob 11-16 nd 12-16 Tylko grudzień

#estebanparisparfume

Polityka prywatności

Operatorem Serwisu Internetowego oraz Administratorem danych osobowych pachnacyadres.pl (zwanego dalej Serwisem lub Administratorem) jest firma Zofia i tadeusz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Związkowej 35, 04-522 Warszawa, NIP PL9521832972, KRS 0000143628, RGN016250575, kapitał zakładowy 104tys zł, email: sklep@pachnacyadres.pl, telefon 606 133 134

 1. Użytkownikiem serwisu pachnacyadres.pl jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie czy korzysta z funkcjonalności serwisu takich jak: możliwość wysłania zapytania, rejestracji Konta Użytkownika lub dokonania zakupu.
 2. Konto Użytkownika Serwisu jest to usługa cyfrowa oferowana nieodpłatnie przez Operatora, pozwalająca na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności takich jak śledzenie statusu zamówienia.
 3. Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu zakupów sklepu internetowego Pachnacyadres.pl
 4. Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne w Serwisie, oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Serwisu (tzw. ciasteczek i logów).
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

 eTOP sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 200
02-222 Warszawa
Regon 016310320 NIP 522-25-50-755
KRS 0000029426 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

prowadzącym serwis etop.pl, zwanym dalej Operatorem.

Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu są przetwarzane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Operatora Serwisu.
 2. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w formularzach są szyfrowane z wykorzystaniem certyfikatu SSL.
 3. Każdorazowo użytkownicy Serwisu, w celu skorzystania z odpowiednich funkcjonalności,wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wynikających z funkcji danego formularza.
 4. Każda osoba, która wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z pkt 5, osoba, której dane osobowe są przetwarzane, zobowiązana jest wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, wraz z umotywowaniem swojego wniosku w przypadku żądania usunięcia danych.
 6. Administrator ma 14 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych).
 7. Usunięcie lub zaprzestanie przetwarzania danych, może skutkować cofnięciem możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu np. Konta Użytkownika Serwisu.
 8. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu,adres IP)
 9. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 10. Dane osobowe podane podczas rejestracji Konta Użytkownika Serwisu, stanowią zbiór danych osobowych klientów Serwisu.
 11. Dane osobowe podane podczas zapisywania się do Usługi Newslettera, stanowią zbiór danych osobowych klientów newslettera.

 

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa plików cookies:a:Cookie tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
 8. Cookie stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 13. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,bezpieczeństwa,utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link)– w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili zamieszczenia w Serwisie.
 2. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności,poprzez ogłoszenie na stronie serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 3. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Polityki Prywatności, poprzez wysłanie e-maila na adres Administratora w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 4. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 3, skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w zakresie potrzebnym do korzystania z funkcjonalności serwisu i tym samym spowoduje usunięcie konta użytkownika serwisu, który wniósł sprzeciw.
 5. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. Administrator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z pozyskanymi danymi osobowymi , a także do ich należytego zabezpieczenia.
 7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu sprawującego kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Przejdź do strony głównej

My w socialach